Unifil Lebanon A Cie ‘81
Copyright ©, 2006-2018 www.gumus.nl | Alle rechten voorbehouden
Tussen maart 1979 en oktober 1985 maakten bijna negenduizend Nederlandse militairen deel uit van de UNIFIL-vredesmacht in Zuid-Libanon. Zij dienden bij het UNIFIL- hoofdkantoor in Naqoura, bij Dutchbatt (1979-1983) of bij Dutchcoy (1983-1985). De hieronder vertoonde films staan op de DVD "Blauwhelmen in Libanon" Dit is een product van het Media Centrum. Frederikkazerne, gebouw 104 van der Burchtlaan 31 2579 PC Den Haag mediacentrum@army.dnet.mindef.nl Deze films zijn ook te koop op dvd voor 9,50 euro bij www.de-unifiller.nl